Vacature (m/v/x) | Administratieve en sporttechnische coördinatie | Taekwondo Vlaanderen

vacature, taekwondo, vlaanderen

De functie in het kort

Binnen deze functie ben je verantwoordelijk voor de administratieve en sporttechnische coördinatie van de basiswerking van Taekwondo Vlaanderen. Deze werking omhelst onder andere de organisatie van danexamens, trainingen, opleidingen voor scheidsrechter en trainers, wedstrijden en losse projecten. Je staat in voor de voorbereiding, coördinatie en het in goede banen leiden van deze activiteiten zodat een kwaliteitsvolle sportbeoefening gegarandeerd kan worden. De functie omhelst ook klantgerichte communicatie en ondersteuning van de clubs en hun leden en het aansturen van commissies en vrijwilligers. Ten slotte uitwerking van nieuwe initiatieven en projecten voor de leden en clubs van Taekwondo Vlaanderen en dit in een klein team van 4 collega’s.

Functiecontext

Taekwondo Vlaanderen is een erkende en gesubsidieerde sportfederatie en telt om en bij de 3800 leden en een 80-tal clubs gesitueerd in Vlaanderen en Brussel. De basiswerking heeft het secretariaat in Hasselt en telt 4 werknemers. Daarnaast is er een topsportwerking met een topsportschool in Antwerpen.

Taekwondo Vlaanderen is een vzw en wordt geleid door een raad van bestuur.

Tewerkstelling is op het secretariaat van de federatie te Hasselt, gelegen in het Officenter.

Als verantwoordelijke voor de administratieve en sporttechnische coördinatie werk je nauw samen met de verantwoordelijke basiswerking en de andere teamleden. Je stuurt een aantal commissies en vrijwilligers aan. Je bewaakt de opvolging van het beleidsplan en de bijhorende budgetten.

Takenpakket

Doel van de functie

Administratieve en sporttechnische coördinatie van de basiswerking van Taekwondo Vlaanderen met als doel een efficiënte en continue werking van de federatie te garanderen.

Resultaatsgebieden
 • Dagelijkse administratie en organisatie 
 • Organiseren van danexamens, trainingen, wedstrijden en opleidingen 
 • Administratieve opvolging van commissies 
 • Voorbereiding van de Belgian Open 
 • Overleggen met medewerkers aangaande planning en timing 
 • Rapporteren aan het bestuur over voortgang en resultaten, signaleren van knelpunten 
Leiding geven aan commissieleden en vrijwilligers
 • Aansturen en motiveren van commissieleden en vrijwilligers met als doel hen te stimuleren tot optimale prestaties, betrokkenheid en verdere ontwikkeling. 
 • begeleiden, coachen en motiveren 
 • inzetten volgens hun competenties, talenten en ambities 
 • openstaan voor de (individuele) problemen van de commissieleden en vrijwilligers en bemiddelen bij conflicten tussen hen 
Superviseren van de commissies 
 • De werking binnen de commissies van nabij opvolgen met als doel ervoor te zorgen dat de processen en resultaten beantwoorden aan de doelstellingen van het beleidsplan. 
 • toezien op naleving van afspraken en bijsturen waar nodig 
 • zoeken naar correcte en klantgerichte oplossingen bij problemen en commissies hierover adviseren 
 • nagaan van de kwaliteit van de dienstverlening en optimaliseren waar nodig 
Communicatie en contacten 
 • Informatie uitwisselen over de acties en projecten met als doel alle betrokkenen op de hoogte te houden en onderling af te stemmen. 
 • fungeren als aanspreekpunt en brugfunctie tussen de leden, clubs, commissies en federatie 
 • problemen en voorvallen bespreken 
 • verzekeren van een vlotte informatiedoorstroming 
 • adviseren en bijstaan van de medewerkers, commissieleden en vrijwilligers 
 • (potentiële) leden en clubs informeren aan de hand van schriftelijke en mondelinge communicatie 
 • netwerken en bekendmaken wat de functie van Taekwondo Vlaanderen is 
 • verzekeren van een klantvriendelijk imago van Taekwondo Vlaanderen 
 • beantwoorden van vragen en advies verstrekken aan (potentiële) leden en clubs 
 • verzorgen van de interne en externe communicatie (vb. website, social media, mailing) 
 • promotionele acties bepalen en uitwerken met het oog op de verhoging van het aantal leden en de deelname van leden aan acties van Taekwondo Vlaanderen. 
Beheer van middelen 
 • Instaan voor de beschikbaarheid van de middelen met als doel de acties binnen het beleidsplan te kunnen uitvoeren op een kwaliteitsvolle manier. 
 • waken over de materiële en financiële middelen 
 • zelf opmaken, voorleggen en beheren van begrotingen en indien nodig zelf opvragen van offertes 
 • opvolgen en controleren van uitgaven 

Opnemen van taken
 • Zelf opnemen van activiteiten met als doel het team te ondersteunen bij het tijdig en correct afwerken van de geplande acties en projecten. 
 • instaan voor de voorbereiding, coördinatie en het in goede banen leiden van de acties en projecten volgens het beleidsplan 
 • opmaken en coördineren van het beleidsplan 
 • meewerken aan of zelf opnemen van activiteiten waar bijzondere kennis voor vereist is 
 • assisteren bij specifieke problemen 
 • inspringen in piektijden 

Profiel

Formele deelnemingsvoorwaarde

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je sollicitatie de federatie bereikt op de uiterste inschrijvingsdatum.

Competenties
 • Technische competenties 
 • Vaktechnische kennis 
 • kennis van eventmanagement, netwerk- en PR technieken 
 • kennis van de Franse en Engelse taal (mondeling en schriftelijk) 
 • kennis van communicatie en marketing 
 • sporttechnische kennis van taekwondo of bereidheid om deze kennis te verwerven 
 • kennis van sportstructuren en -organisaties in Vlaanderen 
 • kennis van de structuur en werking van Taekwondo Vlaanderen 
 • Informaticakennis 
 • goede kennis van Microsoft Office 365 
 • kennis van andere IT toepassingen of bereid dit te leren 
Persoonsgebonden competenties 
 • Verantwoordelijkheid nemen: Je handelt in het belang van de organisatie. 
 • Samenwerken: Je stimuleert de samenwerking binnen Taekwondo Vlaanderen, commissies en vrijwilligers. 
 • Coachen: Je ondersteunt anderen bij de ontwikkeling van vaardigheden en gewenst gedrag. 
 • Oordeelsvorming: Je trekt logische conclusies op basis van de beschikbare gegevens en formuleert een hypothese. 
 • Richting geven: Je geeft richting op het niveau van taken en de uitvoering daarvan. 
 • Innoveren: Je werkt actief mee aan het vernieuwen van de uitvoering van taken. 
 • Klantgerichtheid: Je optimaliseert de dienstverlening aan belanghebbenden binnen afgesproken kaders. 
 • Plannen & organiseren: Je coördineert het eigen werk en dat van anderen.

Laatste nieuws van officenter

Schrijf u hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Officenter is er voor u!

De keuze om uw bedrijf op een nieuwe locatie te vestigen, kan een impact hebben op de organisatie. Ook wanneer u externe trainingen of vergaderingen organiseert, kiest u best voor een professionele omgeving. Officenter kent het reilen en zeilen om uw bedrijf te faciliteren. Wij begeleiden u zodat u een doordachte keuze kan maken en met plezier komt werken, netwerken en vergaderen.
Spring even binnen in een Officenter-vestiging bij u in de buurt, mail of bel ons voor een afspraak.

Maak een afspraak